కర్తవ్యం (కవన కదంబం)

మడిపల్లి భద్రయ్య గారి జీవితానికి ఈ పుస్తకం ప్రతిబింబం లాంటిది. ఇతని మానవీయ విలువలకు నమూనా వంటిది. తన అనుభవాలతో పాటు, ఆదిలాబాద్‌ జనజీవితాన్ని కవిత్వమయం చేశాడు. తన యాస, భాష, తాను పుట్టిపెరిగిన గడ్డపై మమకారాన్ని వ్యక్తం చేశారిందులో.- డా|| ఉదారి నారాయణ

మడిపల్లి భద్రయ్య
వెల: 
రూ 90
పేజీలు: 
206
ప్రతులకు: 
9885830550