బోయకొట్టములు పండ్రెండు చారిత్రక నవల

దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలోనే ఆవిర్భవించి, విస్తరించి, అభివృద్ధి పొంది, ఒక వెలుగు వెలిగి కేవలం ఒకరోజులో మాత్రమే జరిగిన యుద్ధంలో సమూలంగా నేలమట్టమయిపోయి తిరిగి కోలుకోలేని విధంగా అంతరించిపోయిన బోయకొట్టముల విషాదగాధనే బాలసుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళె ఈ నవలలో చారిత్రక దృష్టితో చిత్రించడం ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.- అంపశయ్య నవీన్‌

కరణం బాలసుబ్రహ ్మణ్యం పిళ్ళె
వెల: 
రూ 180
పేజీలు: 
273
ప్రతులకు: 
9502304027