నవీన సుమతి శతకము

ఆనాటి కాలమాన పరిస్థితుల కనుగుణంగా సుమతి శతకం వచ్చింది. అందులోని కొన్ని భావాలకు నేడు కాలం చెల్లింది. ఈనాటి కాలమాన పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనాటి సుమతి శతక పద్యాల రచనా విన్యాసాన్ని అందిపుచ్చుకొని నాగభూషణం గారు అనుసృజనాత్మక రచన చేశారు.- ఆచార్య వెలుదండ నిత్యానందరావు

డా|| కాసల నాగభూషణం
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
31
ప్రతులకు: 
09444452344