అగ్ని శిఖ ప్రరవే స్పందన

దేశమంతటా అత్యాచార బాధితుల హాహాకారాలు అగ్నికీలలై లేస్తుండగా, సమాజాన్ని అభద్రతకూ, భయభీతులకూ, అమానవీయతకూ కేంద్రం చేస్తూ ఉన్మాదాలు జాడ్యంలా వ్యాపిస్తున్న సమయమిది. శతాబ్ది మహిళకు శతవందనాలు అర్పిస్తున్న ప్రపంచాన్ని సహజ నాయిక స్త్రీ ఏలికగా పగ్గాలు పట్టి కాలంతో సమానంగా పరిగెత్తించాలి. అదే ఈ పుస్తకం ఇస్తున్న పిలుపు.

కె.సుభాషిని, డా|| కె.నళిని అనిశెట్టి రజిత, శివలక్ష్మి, కొండేపూడి నిర్మల
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
132
ప్రతులకు: 
9440254730