వాడిని జయించాలి దీర్ఘ కవిత

ఈ దీర్ఘ కవిత చదివి ముగించిన తర్వాత, ఈనాడు మనం టీవీలద్వారా, వార్తా పత్రికల ద్వారా తెలుసుకుని, ఆవేదన పొందుతున్న అన్ని అవినీతి అంశాలూ ఒక్క రూపంతో వాస్తవికతా దృక్పథంతో మన కళ్ళముందు కనిపిస్తై, కవి తన భావోద్వేగంలో ఒక బలమైన ముద్ర వేస్తూ ముగింపు చేస్తారు.- డా|| అద్దేపల్లి రామమోహనరావు

అడపా రామకృష్ణ
పేజీలు: 
40
ప్రతులకు: 
0891-2540848