వీవర్స్‌ & లూమ్స్‌

రమేష్‌ నారాయణగారి అనువాదాన్ని నేను సంపూర్ణంగా చదివాను. ఆంగ్లభాషాచార్యులు ఏమంటారో నాకు తెలియదుగాని, తెలుగుభాషా విద్యార్థిగా నేను ఈ అనువాదాన్ని చదివి సంతృప్తి చెందాను. రాధేయ 'మగ్గంబతుకు' కావ్యాన్ని సామాన్య పాఠకుడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఉద్యమస్ఫూర్తితో, భావుకతకు పరిమిత ప్రాధాన్యమిచ్చి, అట్లని అది వచనమై తేలిపోకుండా జాగ్రత్తగా రచించారు.-  ఆచార్య రాచపాళెం చంథ్రేఖర రెడ్డి

డా|| పి రమేష్‌ నారాయణ
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
132
ప్రతులకు: 
9985171411