ఆకసాన్ని మింగాలని - కవిత్వం

అది పద్యమైనా గద్యమైనా హృద్యంగా రాసే శిల్పాన్ని సొంతం చేసుకున్న కవయిత్రి కేతవరపు రాజ్యశ్రీ. ఆధునిక సాహిత్యరంగంలో మంచి కవయిత్రిగా తన స్థానాన్ని పదిలపరచుకున్న రాజ్యశ్రీ లేఖిని నుండి వెలువడిన సరికొత్త కవితా సంపుటి, ''ఆకాసాన్ని మింగాలని''.- డా|| తిరునగరి  

కేతవరపు రాజ్యశ్రీ
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
108
ప్రతులకు: 
8500121990