దళితం - దళితన్న పదాలు

ఈ పదాల్లో లక్ష్యం-గమ్యం గుర్తెరిగిన చురుకుదనం అంతర్లీనంగా కనిపిస్తుంది. కుల-వర్ణ-వర్గమనే మూడు సర్పాలు వేసే ఒక్క విషపు కాటు, 'అణచివేత' గురించి కలిగిన జ్ఞానం ఉన్న కవితనం ఈ కవిలో కనిపిస్తుంది. కొవ్వొత్తినైనా వెలిగించుకొని ముందడుగు వేద్దాం రండన్న పిలుపు వినిపిస్తుంది. యుద్ధం అనివార్యం అన్న అవగాహన తెలుస్తుంది.- అనిశెట్టి రజిత

పిట్ట సాంబయ్య
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
61
ప్రతులకు: 
9849674768