6శినీ ఎలిమెంట్‌

ఒక బరువు ఎత్తుకోవడం... ఒక భారం దించేయడం ఏదైనా రీకాల్‌ వేల్యూ గొప్పది. ఈ విలువను ఆనవాళ్లుగా కాక సాక్ష్యాలుగా ఆల్ఫాబెటికల్‌ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ఇస్తోన్న మలిపుస్తక కవి ఈతడు.. ఇదొక పాస్ట్‌ మోడ్రన్‌ ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం. ఇదొక సంధిగ్దస్తిత్వ పునశ్చరణాశావాదం. ఇదొక నిన్నటి డిస్టర్బ్‌డ్‌ థాట్‌ రేపటి డిజైన్డ్‌ డ్రీమ్‌.-  ప్రసేన్‌

మువ్వా శ్రీనివాసరావు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
160
ప్రతులకు: 
9948099900