మానుకోట ముచ్చట్లు

విద్యావ్యవస్థకు పట్టిన మకిలి గురించి అద్భుతమైన వివరాలు తెలిపే మంచి మోనూలోకి మీరు వెళ్తున్నారు. టీచర్ల బాధ్యతారాహిత్యాన్ని సోదాహరణంగా వినిపించే విషయసూచికలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. విద్యార్థులు ఆదర్శ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టకుండా ఏఏ దుష్టశక్తులు అడ్డుకుంటున్నాయో విప్పిచెప్పే పదబంధాలలోకి మీరు వెళుతున్నారు.-  ప్రసేన్‌

- సీతారాం
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
140
ప్రతులకు: 
9866563519