కథానికలు

ఊరగాయజాడీ’’తో ప్రారంభమై ఈ కథానికా సంపుటి ‘నాకూ ఓ మనసుంది’తో ముగుస్తుంది. ఛాందస కుటుంబాల్ని మన కళ్ళ ముందుంచుతూనే, వాళ్ళలో విప్లవాత్మక భావాల్ని మెరిపించారు రచయిత్రి. ‘కొత్తవెలుగు’, ‘అనసూయ లేచిపోయింది’ లాంటి కథానికలు అందుకు నిదర్శనాలు. పెదాలమీద చిరునవ్వుని తాండవింపజేసే కథానికలు` ‘ఊరగాయజాడీ’, ‘కామాక్షీ`కాసులపేరు’ లాంటివి.

డాక్టర్‌ వాసా ప్రభావతి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
139
ప్రతులకు: 
9391343916‘‘