దారిలో లాంతరు

భవిష్యత్తును చూడగలిగిన కవే నిజమైన కవి. గత వర్తమానాలను పర్యవేక్షిస్తూ భవిష్యత్‌ పథాన్ని నిర్మించగల వారి, చూడగలిగిన వారి కవిత్వం నిలబడిపోతుంది. రక్షిత సుమలో అలాంటి లక్షణాలున్నాయి. ఈ చిన్న చిన్న అడుగులతో రేపు గొప్ప కవిత్వ ప్రయాణాన్ని సునాయాసంగా చేయగలదని నా నమ్మకం.

రక్షిత సుమ
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
48
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తకాల షాపుల్లో