చిగురించే మనుషులు

అతను కథా వస్తువుల కోసం ఎక్కువ దూరం పోనవసరం లేకపోయింది. ఇంకా చెప్పాలంటే పలమనేరు పొలిమేరలే వదలలేదు. సమాజమంతటా కమ్ముకున్న ఈ పొగను పలమనేరు గాలిలోంచే పసిగట్టగలిగాడు. ఒక్క పలమనేరునే గ్రామాలన్నిటికీ సంకేతంగా మార్చగలిగాడు. 
 వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి
పలమనేరు బాలాజి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
167
ప్రతులకు: 
9440995010