గురి కథలు

ఈ కథలలో స్థానికత నిర్ధుష్టంగా వుంది. వస్తునిర్ధిష్టత వుంది. స్థానికత విశ్వజనీనతగా పరిణామం చెందే క్రమాన్ని ఈ కథలు సూచిస్తాయి. ఆదివాసీ ప్రజలను పాత్రలుగా మలచడంలో, ఆ ప్రజల సంబంధాలను ఆవిష్కరించడంలో రచయిత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించారు. తాను అధ్యాపకుడు కావడం వల్లనేమో చాలా కథల్లో విద్యారంగ ప్రసక్తి వస్తుంది. ఉత్తరాంధ్ర ఆదివాసీ ప్రజల సంభాషణలు ఈ కథలలో ఆకర్షణీయమైన విషయం.

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

మల్లిపురం జగదీశ్‌
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
196
ప్రతులకు: 
9440104737