స్వేచ్ఛాలోచనల పక్షినై ...

దిలీప్‌. వి
84640 30808
ఇంటి ముందర ఒంటరిగా ఉన్న కుర్చీ ళ్ళో
కుదురుగా కూర్చొని
ఏ వైనో, వార్తా పత్రికనో తీక్షణంగా చూస్తూ ఉంటానా
కొన్ని పదాలు విరహంగా, విచారంగా, విషాదంగానూ
మరికొన్ని ప్రేమగా, జాలిగా, అసహ్యంగానూ కనిపిస్తాయి

అన్నీ చదివాక మెదడు
కుతకుత కాగుతున్న నీళ్ళల్లో పడ్డట్టు ఉబ్బిపోతుంది
చికాకులో అన్నీ విసిరేసి
అదే కుర్చీలో వాలుగా జారి కూర్చొని
కళ్లు మూసుకుంటే
మనసు ... లంగరేసి గట్టిగా కట్టినా
నీళ్ళ మీద కదలాడే నావలాగా
అటూ ఇటూ దొర్లుతూనే ఉంది!

ఆలోచనలు...
నిండు ఎండాకాలం మిట్ట మధ్యాహ్నం వచ్చే
ఎండమావుల్లాగా అస్పష్టంగా
కదలాడుతూనే ఉన్నారు!

తమాయించుకొని..తమాయించుకొని.. సర్దిచెప్పుకొని
ఏదైనా రాసి బరువు దించుకోవాలనుకుంటానా..

కొన్ని ఆలోచనలు
మెదడుకు, చేతి వేళ్ళకు మధ్యన
అక్షరాల పంజరంలో బందీకాక
అటునుంచి అటే ఎగిరిపోతాయి
ఆకాశంలో పక్షుల్లాగా ...

కొన్ని ఆలోచనలు
విలవిలా కొట్టుకుంటూ,గింజుకుంటూ
విధి లేక చేవలుడిగి పడిఉంటాయి
మొక్కజొన్న గింజలకో, వేటగాడి ఎరకో ఆశపడి
వలల చిక్కిన జీవుల్లాగా ...

కొన్ని ఆలోచనలు
విడిచిపెట్టిన మళ్ళీ వచ్చే పెంపుడు (బానిస) జంతువుల్లా
ఉన్నకాడనే ఉండి తిని బలిసే బాయిలర్‌ కోళ్ళలా
ఒకటెనుక ఒకటి బాయిల పడే గొర్రెళ్ల పడిఉంటాయి
అచ్చం చేవలేని మనుషుల్లాగా ...

సరే.... పోగా పోయిన వాటిని వదిలేసి
వలల చిక్కిన వాటిని
కదలక పడిఉన్నవాటిని పట్టుకుని
ఏదైనా రాద్దామని అనుకుంటానా ...

ఏ మోహాన్నో, ఏ విరహాన్నో ముద్దాడుదామనుకుంటే...
ఏ మన్మధ కవి చిత్రాన్నో చూపించి
నను చిన్నబుచ్చుతాయి!

ఏ బాధనో, జాలినో కొలుద్ధామనుకుంటే...
ఏ కరుణా కవి సాగరాన్నో చూపి
నను నిలువునా ముంచుతాయి!

ఏ ఆవేశాన్నో, ఆక్రోశాన్నో ఝుళిపిద్ధామనుకుంటే...
ఏ విప్లవ కవి కలం ఖడ్గ ధ్వానాలనో వినిపించి
నను అవమానపరుస్తాయి ..!

విసుగుతో అన్నీ విసిరేసి
కుర్చీలో ఉన్నవాన్నళ్ళా ఉన్నపళంగా ఆకాశంలోకెగిరా
నాదైన స్వేచ్ఛాలోచనను అక్షరీకరిద్దామని
మరి మీరూ..?