చినుకు ముత్యం

కొమురవెల్లి అంజయ్
98480 05676
మబ్బు నవ్వితే రాలిన చినుకో
కన్నీటి తునకో
ఆవలింతలెక్కువై కారిన బిందువో
కారం గాటుకు కంటి నుంచి జారిన అణువో
తామరాకుపై పడి నిలిచింది అంటుకుపోకుండా
కిరణాలు ముద్దాడితే మెరుపు సింగిడైంది
చూపరుల మనసుల్లో వేసింది చెరగని ముద్ర

జీవిత కాలం ఎంతైనా
నీటి బుడగైనా
బూడిదగా మారే నిప్పైనా
చలికాచుకునే ఎండైనా
కూరుకుపోవద్దు మోసాల బురదలో
మోహంతో పట్టుకు వేలాడొద్దు
చూపుల చలనాలలో నెత్తురులా మారాలి
చల్లని ప్రాణవాయువు కావాలి
తామరాకు పైనుంచి జారిపోని ముత్యం కావాలి

తామరాకుపై నుంచి జారినా
చెరువు నీటి ఒడిలో చేరినా
మట్టితో మమేకమైనా
పచ్చని జీవితాలకు అండగా నిలిచేది చినుకు