ఎదురీది చూడు

శ్రీదేవి సురేష్‌ కుసుమంచి
70327 60484

ఎందుకో ఆ పూలు
భూతకాల కొమ్మనే వడలిపోయి మరీ
పట్టుకుని వేళాడుతున్నాయి.
కన్నీటిని సృష్టించే శిశిరాన్నే కాదు
పన్నీటిని హౌరులా ప్రవహింపజేసే
వర్తమానాన్ని కూడా ఆహ్వానించలేకపోతున్నాయి

బహుశా సుప్తావస్థనే జీవితమనుకునే
అజ్ఞానపు సింహాసనం అధిష్టించే చరిత్ర పుటలను
జీర్ణించుకున్నాయోమో మరి!

గతాన్ని కూకుటి వేళ్ళతో పీకే శక్తియుత వర్తమానాన్ని
నిత్యయవ్వనమైన మనోధైర్యపు పూలు పూయించగల హృదయ ఉద్యానవనాలు
ప్రతి మానవ క్షేత్రంలో కొలువై ఉన్నప్పుడు...
పెదవులపై చైతన్య పరిమళాలు వెదజల్లే చిరునవ్వులతో పలకరించే వర్తమాన ఘడియలను స్వాగతించకుండా..
నిశీధిని పులిమే చీకటి జాడ్యాలతో స్నేహం చేయడమెలా!
ఎదురొచ్చే ప్రతి అలను ఎదురీది చూడండి...
మేను పెంచి పోషిస్తున్న అచేతనం
పరుగు బెట్టి మరీ పారిపోతుంది
విజేతలుగా చరిత్రలో నిలపటానికి ...