ఈ దు:ఖం ఇలాగే ఉండిపోదు!

చొక్కర తాతారావు
63011 92215
సంతోషాలు ఎప్పుడు పైమెట్టు మీదే ఉంటాయి
దు:ఖం చాపకింద నీరులా కిందే ఉంటుంది
ఒకచోట ఆనందం
మరోచోట విషాదం
భిన్న పార్శ్వాలు జీవితం
జీవితం రెండుగా చీలిపోయిన చోట
ఒకరి దు:ఖం మరొకరికి పట్టదు
సంతోషాలన్నీ ఒకేలా ఉన్నా
దు:ఖాలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి
ఏ దు:ఖాన్ని కదిపినా
ఆకలి కేకలే వినిపిస్తాయి
ఏ గాయాన్ని తాకినా
బాధల శకలాలే రాలుస్తాయి
ఒక్కో దు:ఖం
జీవిత కాలానికి సరిపడే పాఠం నేర్పుతుంది
అనాథది ఒక దు:ఖం
ఆకలిపేగుది ఒక దు:ఖం
దు:ఖాలన్నీ ఒకచోట చేరి
లోకంలోని ఆకలికోసం
ఇప్పుడు చర్చిస్తున్నాయి
బయట నిర్మానుష్యపు చీకటి
ఎటు వెళ్ళాలన్నా భయం
కరోనా భయం కన్నా
ఇప్పుడు ఆకలి భయమే ఎక్కువ
యుద్ధం ఆగేటట్టు లేదు
లాక్‌డౌన్‌ సడలింపూ లేదు
ఎండిన కొమ్మల్లా మనుషులు
ఇంటి చెట్టు కిందే వాలిపోతున్నారు
నట్టింట్లో ఆకలి చీకట్లు కమ్ముకున్న వేళ
కన్నీళ్ళు దిగమింగుతూ
కాలం నెట్టుకురావలసిందే
కరోనా వచ్చినా కార్చిచ్చు వచ్చినా
రేపటి రోజు భయానకమే
నిరాశానీడలు పరుచుకున్న చోట
అణగారిన బతుకులు
ఆపన్నహస్తం కోసం చూస్తున్నాయి
ఈ దు:ఖం ఇలాగే ఉండిపోదు
అంతా కుదుటపడ్డాక
మళ్ళీ సంతోషం కళ్ళజూడొచ్చు!