సాగరహేల కవిత్వం

 సమూహాల చర్యలను చరిత్ర లిఖిస్తుంది. వ్యక్తుల జీవితాలను ఉద్వేగాలను, ఆలోచనలను సాహిత్యం అక్షరబద్దం చేస్తుంది. సాహితీస్రవంతి సభ్యుల, శ్రేయోభిలాషుల మనోలోకాల స్థలకాలాదులను ప్రతిబింబించే దర్పణం ఈ ''సాగరహేల'' సంచిక. కవిత్వాన్ని ఇష్టపడే వారందరకూ ఈ పుస్తకం నచ్చుతుంది.

- బొల్లోజు బాబా

సంపాదక వర్గం: డా|| జోశ్యుల కృష్ణబాబు, బొల్లోజు బాబా మార్ని జానకిరామ్‌ చౌదరి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
74
ప్రతులకు: 
9908853081