కాంతిసందేశం ఖండకావ్యం

  పద్యానికి ఉన్న రూపసౌష్టవాన్ని పల్చన చెయ్యకుండానే వస్తుపరంగా కొత్తదనాన్ని దండిగా ప్రవేశపెట్టడం ఈ కవి సాధించిన గొప్ప సమన్వయం. ప్రతి ఖండికలోనూ ఇది కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా వీరి మహిళాభ్యుదయదృష్టి, మానవీయ దృష్టి అనేవి వస్తువుకు క్రొమ్మెరుంగులు దిద్దటంతో పాటు ఇవి నేటి కవితలు అనే స్పృహను పాఠకుడికి కల్గిస్తున్నాయి.

- బేతవోలు రామబ్రహ్మం

సిహెచ్‌.వి. బృందావనరావు
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
104
ప్రతులకు: 
9963399189