వై... దీర్ఘకావ్యం

 హిజ్రాలది ఒక ప్రత్యేక ప్రపంచంగా రూపుదిద్దు కుంటున్నది. ఇందుకు మిగతా ప్రపంచమే కారణం. హిజ్రాలు ఇప్పుడు సంఘటితమౌతున్నారు. హక్కుల పోరాటం చేస్తున్నారు. గుర్తింపు ఉద్యమాలు నడుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జాని ఈ కావ్యం రాశారు. 'వై' ఒక మానవీయ కావ్యం. ఒక ఇతిహాసపు చీకటికోణాన్ని జాని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు.

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

జాని భాషా చరణ్‌ తక్కెడశిల
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
67
ప్రతులకు: 
9491977190