అక్రమ సంతానం

అక్కర్‌మాశి రాయటానికి పూర్వం నేను దాదాపు అన్ని దళిత ఆత్మకథలను చదివాను. మరాఠీలో ప్రచురింపబడిన ఇతర ఆత్మకథలనూ చదివాను. వీటన్నిటిలోనూ వ్యక్తమైన జీవితం కంటే నా జీవితం భిన్నమైంది. వాటిని చదివాక నాకు ఆ నమ్మకం కలిగింది. ఈ విభిన్నతే నన్ను ఆత్మకథ రాయటానికి ప్రేరేపించింది.

- శరణ్‌కుమార్‌ లింబాళె

మరాఠీ మూలం: శరణకుమార్‌ లింబాళె తెలుగు: రంగనాథ రామచంద్రరావు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
128
ప్రతులకు: 
9440705955