సిరిజల్లు - బాలల గేయ సంపుటి

రచయిత్రి నాగశిరీష పిల్లల మనస్సులను, వారి పోకడలను అద్దంలో బింబంలా పసిగట్టిన బాలల పక్షపాతి. పాటలన్నీ స్పందించి రాసినవే... ఇందులో ఒక తల్లి, పిల్లలు విరివిగా మనకు తారస పడతారు. రెండు తీర్లా పాటలున్నాయి. పిల్లలంతా పిల్లల మాదిరిగా ఎట్లుంటారో, ఒకే తల్లే అయినా అందరు తల్లుల హృదయం పాటల్లో ఉంటుంది.

       -  భూపాల్‌

సింహాద్రి నాగశిరీష
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
57
ప్రతులకు: 
9492249327