హిమధాత్రి - కవిత్వం

అరుదైన ఈ కవితా సంపుటిలో అంబేద్కరిజం ఉంది. వందేమాతరం మాటు జాతి మాధుర్యం ఉంది. చెట్టు చైతన్యశోభ, మట్టి పరిమళాల ప్రభా ఉన్నాయి. పరాయీకరణలు, ప్రపంచీకరణలూ మనల్ని ప్రశ్నిస్తాయి. ఉగ్రవాదాలు, అహింసావాదాలు పాఠకుణ్ణి ప్రభావితం చేస్తాయి. నిర్భయలు, బడుగుల జీవితాలు, మతమౌఢ్యాలు చదువరులను ఉలిక్కిపడేలా చేస్తాయి.

- వడలి రాధాకృష్ణ

పుప్పాల సూర్యకుమారి
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
73
ప్రతులకు: 
9701973843