వెలుతురు బాకు - కవిత్వం

వనజ కథలైనా, కవిత్వమైనా ఆమెలోని అన్వేషణా తృష్ణకి సంకేతాలు. ఎవరైనా ఒక వెతుకులాటలో భాగంగానే రాస్తారు. కాని, ఆ వెతుకులాటకి ఎంతో కొంత అర్థం తెలిసినప్పుడు గమ్యం మసకగా అయినా కనిపిస్తుంది. వనజ కవిత్వంలో ఆమె గాఢమైన అనుభవ పరిపక్వత ప్రతి సందర్భంలోనూ వ్యక్తమవుతుంది.

 

వనజ తాతినేని
వెల: 
రూ 125
పేజీలు: 
166
ప్రతులకు: 
9985981666