ప్రతిధ్వని - సాహిత్య వ్యాసాలు

డా||దిలావర్‌ సీనియర్‌ రచయిత. ఈ వ్యాస సంపుటిలో పదహారు వ్యాసాలున్నాయి. సమకాలీన తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రతిభావంతంగా రాస్తున్న రచయితల పుస్తకాల గురించిన మంచి విశ్లేషణ ఈ పుస్తకంలో ఉంది. ఈ వ్యాసాలన్నీ వివిధ పత్రికలలో ప్రచురించబడినవే. అన్నింటినీ ఒకచోట చేర్చి పాఠకులకు అందించడం అభినందనీయం. ఇది విలువైన వ్యాసాల సమాహారం

డా|| దిలావర్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
156
ప్రతులకు: 
9866923294