విశ్వయుద్ధంలో మనమెక్కడ?

మంచి పుస్తకం - ''విశ్వయుద్ధంలో మనమెక్కడ'' వ్రాసిన రచయిత్రి శ్రీమతి పత్తి సుమతి గార్ని కొనియాడక తప్పదు. మంచి అవగాహనతో సుమతి మేడమ్‌ గారు అన్ని కోణాల నుంచి శాస్త్రీయంగా క్రీడల ప్రాముఖ్యతను వివరించిన తీరు చాలా అభినందనీయం. ముఖ్యంగా యువతకు ఈ పుస్తకం స్ఫూర్తిదాయకం. ప్రతీ విద్యార్థి ఈ పుస్తకం చదివి ప్రేరణ పొందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను.

 

శ్రీమతి పత్తి సుమతి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
60
ప్రతులకు: 
8790499405