యుగకర్త గురజాడ

''యుగకర్త గురజాడ'' అనే రచన వాదనలకు, ఎంతోమంది ఆలోచనా వైఖరులకు అద్దం పడుతుంది. ఇందులో చర్చకు నోచుకున్న అనేక విషయాల్ని తమ విజ్ఞతతో ఆలోచించడానికి ఇది మంచి ఆస్కారాన్నిస్తుంది. అంతేకాక ఆచార్య సిమ్మన్న గారి విస్త్రత పఠనాన్ని, పరిశీలనని తెలియజేస్తుంది.

 

ప్రొ|| వెలమల సిమ్మన్న
వెల: 
రూ 160
పేజీలు: 
148
ప్రతులకు: 
9440641617