రాయలసీమ మాండలిక పద పరిమళం బతుకు వెతుకులాట - కనిపిస్తారు మీరూ ఒకచోట

ఈ స్వీయ చరిత్ర ఒక చారిత్రక సృజనాత్మక పత్రం. రాయలసీమ ప్రాంత మానవ జీవితం, అక్కడి ప్రజల జీవన యానాలకు ఈ గ్రంథం ఒక అనుభవ మంటపం. స్వాతంత్రానంతర సామాజిక పరిణామాలకు ఈ గ్రంథం అద్దం పడుతుంది. సడ్లపల్లి అనుభవాలను, తన జ్ఞాపకాలనూ రాలిన నేరేడు, రేగు పండ్లలాగా ఏరుకొచ్చి గంపలో పోసినట్లు కూర్చారు గ్రంథాన్ని.

- ఆచార్య  రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

సడ్లపల్లె చిదంబర రెడ్డి
వెల: 
రూ 400
పేజీలు: 
508
ప్రతులకు: 
9440073636