ఏడవ రుతువు కవిత్వం

రాయడం కోసం రాసేవాళ్లు ఒక రకమైతే రాయకుండా వుండలేని తనంతో రచించే వాళ్లు వేరు. వారు జీవితంలోంచి మనసు లోతుల్లోంచి, ఆనంద విషాద భరితమైన అనుభవపు పొరల్లోంచి ఆవేదనాగర్భం లోంచి రాస్తారు. వైష్ణవిశ్రీ ఈ కోవకు చెందిన కవయిత్రి అని ఇందులోని చాలా కవితలు మనకు చాటిచెబుతాయి.

- తెలకపల్లి రవి

వైష్ణవిశ్రీ
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
152
ప్రతులకు: 
8074210263