వెంట వచ్చునది

రాజధాని ప్రాంతంలో వేగంగా మారుతున్న పరిస్థితులు, గాయపడుతున్న మానవ సంబంధాలు, విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఎదురైన అనుభవాలు.. నన్ను అశాంతికి గురిచేసిన అంశాలను కథలుగా నిర్మించేందుకు శ్రమించాను.

- ఎమ్వీ రామిరెడ్డి

ఎమ్వీ రామిరెడ్డి కథలు
వెల: 
రూ 160
పేజీలు: 
240
ప్రతులకు: 
9866777870