శారద సాహిత్యం కథలు - గల్పికలు - లేఖలు

శారద కథలు సమాజంలోని విభిన్న వర్గాల ప్రజల ఆలోచనలకు, ప్రలోభాలకు, ప్రవర్తనకు, బలహీనతలకు దర్పణాలుగా నిలుస్తాయి. జీవిత వాస్తవికతను ప్రతిబింబిస్తాయి. తనవైన, ఆకాంక్షలను, ఆదర్శాలను వెల్లడించడానికి కొన్ని కథలకు ఫాంటసీ జోడించి శిల్పవైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించాడు. శాంతికాముకుడుగా, ప్రకృతి ఆరాధకుడిగా, మానవతామూర్తిగా కనిపిస్తాడు.

- వల్లూరి శివప్రసాద్‌

సంపాదకులు: వల్లూరు శివప్రసాద్‌ కె. శరచ్ఛంద్ర జ్యోతిశ్రీ
వెల: 
రూ 225
పేజీలు: 
400
ప్రతులకు: 
9291530714