జాతీయ స్ఫూర్తి మాసపత్రిక ఫ్రెడరిక్‌ ఎంగెల్స్‌ ద్విశత జయంతి ప్రత్యేక సంచిక

మార్క్స్‌-ఎంగెల్స్‌లు అపురూపమైన జంట. మార్క్స్‌కి ఎంగెల్స్‌ నీడ కాదు. సహచరుడు, స్వయంప్రకాశం కలవాడు. ఈ ఇద్దరు హేమాహేమీల కలయిక వల్లనే మార్క్సిజం ఒక పరిపూర్ణ సిద్ధాంతంగా వెలుగు చూసింది. ఎంగెల్స్‌ ద్విశత జయంతి సంవత్సరంలో శాస్త్రీయ సోషలిజంపై అధ్యయనం చేసేవారికి, ప్రచారం సాగించేవారందరికీ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాం.

- సంపాదకవర్గం

సంపాదకవర్గం
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
112
ప్రతులకు: 
9397114495