అక్షర కింకిణులు సాహిత్య వ్యాసాలు

ఈ వ్యాస సంపుటిలో 13 వ్యాసాలున్నాయి. ఏ వ్యాసానికి ఆ వ్యాసం ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. తెలుగు సాహిత్యంలో ముఖ్యంగా కవిత్వంలో అమ్మ మీద ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగాయి. పృథ్వీ కూడా తెలుగు కవిత్వంలో అమ్మ గురించి, తెలుగు కవిత్వంలో తండ్రిపై పరిశీలన చేసి వ్యాసాలు అందించారు.
- డాక్టర్‌ ఎస్‌. శరత్‌జ్యోత్స్నారాణి

ఎస్‌. ఆర్‌. పృథ్వీ
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
76
ప్రతులకు: 
9989223245