తెమ్మెర కవిత్వం

ఈ కవి అర్ధ శతాబ్దానికి పైగా సాహితీ క్షేత్రాన్ని వివిధ ప్రక్రియల ద్వారా సుసంపన్నం చేస్తున్న కృషీవలుడు. స్నేహశీలి, సౌజన్యమూర్తి. సహోద్యోగులుగా మేము ఆకాశవాణి హైదరాబాద్‌ కేంద్రంలో కలిసి పనిచేశాం. 'తెమ్మెర' అంటే నిఘంటువు గాలి అని అర్ధం చెబుతుంది. ఈ తెమ్మెర తాను మసలిన తావులన్నింటి సౌరభాలను అలదుకొని మనలను స్ప ృశించి ఆత్మీయంగా పలకరించి అంతర్నేత్రాన్ని తెరచి ఆత్మోన్ముఖులను కమ్ముంటోంది.

- ప్రసన్న

సుధామ‌
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
98
ప్రతులకు: 
98482 76929