బహుశా.. (కవిత్వం)

ఈ సంపుటికి కవి బహుశా అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. బహుశా జీవితం తనకిట్లా అర్థమైందని చెప్పటానికి ఈ శబ్దాన్ని ఎంచుకొని ఉంటాడు. అయితే, ఈ సంపుటిలోని చాలా కవితలు నిశ్చయార్థకాలు. వాటిలో కొన్ని తీర్చిదిద్దబడ్డ తీర్మానాల్లా ఉంటాయి. తన భావనల ద్వారా, శైలీ విన్యాసాల ద్వారా పాఠకుడిలో కొత్త ఊహల్నీ, చింతననూ రేకెత్తించేలా వేణుగోపాల్‌ కవితల్ని సృజించాడు. కవిత్వం పట్ల ఆయనకున్న గాఢానురక్తిని ఈ 'బహుశా' స్ఫుటంగా వ్యక్తపరుస్తున్నది.

- దర్భశయనం శ్రీనివాసాచార్య

వేణుగోపాల్‌
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
118
ప్రతులకు: 
99123 95420