ఆధునిక భారత తొలి ముస్లిం ఉపాధ్యాయురాలు ఫాతిమా షేక్‌

భారత తొలి ఆధునిక ముస్లిం ఉపాధ్యాయు రాలు ఫాతిమా షేక్‌ జీవితానికి సంబంధిం చిన ఎన్నో విషయాలను ఈ పుస్తకంలో పొందుపర్చారు. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు ఆమె చేసిన సామాజిక సేవను, ఆ సేవ వెనకున్న ధైర్యాన్ని, ఔదార్యాన్ని మనమీ పుస్తకంలో చూడొచ్చు. ఫాతిమా షేక్‌, సావిత్రీబాయితో కలిసి చదువుకోవడం, ఉపాధ్యాయ శిక్షణ పొందడం వారి పట్టుదలకు, సేవా నిబద్ధతకు నిదర్శనం.
- డాక్టర్‌ వినోదిని మాదాసు

సయ్యద్‌ నశీర్‌ అహమ్మద్‌‌
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
72
ప్రతులకు: 
94402 41727