ప్రపంచ విజేతల వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం

డా. కత్తి పద్మారావు వ్యక్తిత్వ నిర్మాణ సూత్రాలను బోధించటంలో ప్రసిద్ధులు. మహాకవి, నాటకకర్త షేక్స్‌పియర్‌, మహానటుడు చార్లీ చాప్లిన్‌, మహామేధావి కారల్‌ మార్క్స్‌ జీవితగాథల్లోని వ్యక్తిత్వ నిర్మాణ సూత్రాలను ఈ పుస్తకంలో అందించారు. ఈ గ్రంథం మీలో నూతనోత్తేజాన్ని నింపి, మీ జీవత పతాకం ఎగురవేయటానికి దోహదపడుతుందని ఆశిస్తున్నాం.

- లోకాయత పబ్లికేషన్స్‌

డా. కత్తి పద్మారావు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
134
ప్రతులకు: 
98497 41695