ఒక గురువు గారు - నలుగురు శిష్యులు

ఇది ఒక రకంగా .. ఒక గురువు తన శిష్యుల్లోని నలుగురితో తన అనుబంధాన్ని చెప్పడంగా, ఆ నలుగురి సాహిత్య నేపథ్యాన్ని, క్రమవికాసాన్ని అంచనా వేయడంగా, ఆ నలుగురూ గురువుతో తమకున్న అనుబంధాన్ని నెమరువేసుకోవడంగా ఈ పుస్తకం కనిపిస్తుంది. ఏ భాషలోనూ ఇలాంటి ప్రయత్నం జరిగి ఉండకపోవొచ్చు. ఏ విధంగా చూసినా ఇది అపూర్వ ప్రయోగమే!
- పెన్నా శివరామకృష్ణ

చీకోలు సుందరయ్య‌
వెల: 
రూ 268
పేజీలు: 
160
ప్రతులకు: 
90300 00696