నాగలి నెత్తిన...

కంచరాన భుజంగరావు
94415 89602

హరిత ఛత్రానికి ఆవల
ఆకలి తీరపు సంకేతాలు!
కనగలవా నీవు?
భుక్తాయాసంలో ఉన్నావు
నీ కంటికి ఆనదులే!!

ఎంగిలి కంచం అడుగున
ఆకలి పేగుల ఆక్రోశాలు!
వినగలవా నీవు?
స్వేదరాగాల్ని పెడచెవిన పెట్టావు
నీ చెవులకు చెరవులే!!

రహదారుల నడిమధ్యన
జెండాలై మొలిచిన తలపాగాలు
మనసున్న చూపులకు
చూపున్న కన్నులకు
దీక్షలో కూర్చున్న ఉషాకిరణాల్లా కనిపిస్తాయి!
చలువ కళ్లద్దాలు దాటి
సారించలేని నీ కబోది దృష్టికి
చీకటి సరస్సులో మెరుపు వెలుగు కూడా
నిశి నుసిలానే తోస్తుంది!!

నాగలి నెత్తిన
దు:ఖ సముద్రం కెరలి
తీరం దాటే ఉరవడి
ఒకటో నెంబరు రెండో నెంబరు దాటి
మూడో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరికై
దేశం గుండెల మీద
దిగులు కుంపటిలో ఆహుతవుతోంది!
చేవ చూపి చైతన్యం పొందుతావో
చచ్చుబడి చలి కాచుకుంటావో!?

బొడ్డీ చెక్కల పిడికెడు గింజలు
తెర్లిన గుండెలతో
బిగిసిన పిడికిళ్లై
ఉత్తర మాన్యంలో కొత్త
పొద్దుని చిగురిస్తున్నాయి..
నీ బతుకు మడికి తడి పెట్టుకో!

మట్టి బెడ్డల్ని
చలి కౌగిలించుకోలేదని
మన్ను ముద్దల్ని
వాటర్‌ క్యానన్ల వర్షం వణికించలేదని
సహనం చొక్కా
తొడుక్కున్న వాళ్ళకు
ఉగ్రవాద ముద్రలు అంటుకోవని
నిరూపించిన సందర్భమిది..
ఒక్క అడుగు ముందుకు కదుపు!

ఈ వ్యవసాయ దేశానికి
కొత్త సాగుచట్టాల రూపంలో
పొంచివున్న ముప్పు తుప్పల్ని దున్ని
వరిపీక పొలికేక
గోధుమకంకి గర్జన
సరికొత్తగా సాలు పోస్తున్నాయని
ఎరుకపడిన సంక్షోభమిది..
కనీస మద్దతు ధరకు
చట్టబద్ధత కల్పించేవరకు
దుక్కినాగలి చిక్కు తొలగే వరకు
గట్టున నిలబడకు చేలో కలబడు!

పాషాణ పీఠాల శిలాజాలను
మేకులు మొలిచిన కారుదారులను
ఆకుపచ్చ సూర్యుడు
ట్రాక్టర్‌ పలుగులతో తవ్వి
కొత్త తొవ్వ చూపిస్తాడని
దేశం ఎదురుతెన్నులు చూస్తున్న
నిరీక్షణ కాలమిది..
పంటమడికి తన గుండెను
దడికట్టిన కాపు గుండెలు చీల్చే
అడవి పందులు చేలో పడకుండా
చైతన్యపు చేయూతనిచ్చి
ముసిరిన డబ్బు మబ్బుల్ని అదిలించు
రైతు సైన్యానికి మద్దతు ప్రకటించు
శ్రమ సౌభాగ్యానికి
మత్తడి మళ్ళించు!!