నిఘా

పద్మావతి రాంభక్త
99663 07777

ఆమెపై
ఆమె చూపుపై నడకపై
ఒంపులు తిరిగే నదులపై
నిఘానీడ పరుచుకుంటుంది
ఆమె మాట
పెదవి గుమ్మం దాటేలోగా
నిఘా ద్వారబంధం
నుదుటికి తగిలి బప్పి కట్టిస్తుంది
కన్నీటి కాలువలు కట్టిస్తుంది

ఆమె మృదువైన పువ్వై
వికసించాలనుకుంటుంది
వెంటనే నిఘా కత్తై
పుష్పించే కొమ్మను నరికేస్తుంది
పరిమళమై పరుగులు తీసేలోగా
మురికివాసన వానై కురుస్తుంది

ఆమె కాసేపు
ఆలోచనల గొడుగు కింద
మౌనాన్ని పరచుకుని
సేదదీరుతుంటుంది
నిఘా నిశ్శబ్దపుపొదుగులోంచి
కల్పనలను కథలను
కడవల కొద్దీ తోడి
తోడు పెడుతుంది

ఆమె ప్రతీ శ్వాసనూ
నిఘా వెంబడిస్తూ
నాలుకలపై నచ్చిన వార్తలను
నానబెడుతుంది
ఆమె నలుగురికీ
ఒక కాలక్షేపపు చిరునామా
వారి అత్యుత్సాహపు
ఊహల ఊసుల ఊయల

ఆమె గుండెగాయాల లోతులు
వారికెందుకు
బతుకు పుస్తకపు
చిరిగిన పుటల సంగతులు
వారికేమవసరం
ఆమె ఆత్మవిశ్వాసం
వారికి కంట్లో రాయి
ఆమె ఆత్మగౌరవం
వారికొక ధూళికణం

ఆమె వృక్షమై నిలబడాలని
వేర్లను విస్తరించేలోగా
గొడ్డళ్ళు కొమ్మలను నరకడానికి
నడుముకడతాయి

ఆమె పక్షై
స్వేచ్ఛను ప్రేమించేలోగా
రెక్కలు కత్తిరింపబడతాయి
అనంతమైన ఆకాశం
అమాంతం వంగి
పుడమి అణువణువునూ
నిశితంగా పరిశీలించినట్టు
ఆమె ప్రతి కదలికనూ
భూతద్దపు చూపులతో గమనించి
పుకారు మేఘాలు
ప్రపంచమంతా కురిసి
పైశాచికానందాన్ని పొందుతూ
పకపకా నవ్వుతాయి
ఆమెలాంటి వారిని
రహస్యంగా హత్య చేసి
గర్వంగా చేతులు
దులుపుకుంటాయి

వారి తనువంతా
విస్తృతంగా పరచుకున్న నిఘా నేత్రాలు
ఆమె మనసంతా
వారు చేసిన లోతైన గాయాల ఆనవాళ్ళు
రక్తమోడుతూ ...