తెలుగుతల్లి కనిపించటం లేదు!

నూతలపాటి సాంబయ్య
98480 34930
నా మానస సరోవరంలో
తరగల్లా పొరలి వచ్చే భావనా పరంపరలకు
అక్షర రూపమివ్వాలని
కలం చేత పట్టి ఆలోచిస్తున్నాను
ఇంతలో ఏదో అలికిడి
నా తల వాకిటి గుమ్మంలో
చిరుగజ్జల సవ్వడితో
కాంతి పుంజమొకటి నా ఎదుటకు వస్తున్నది
ఆ కాంతి పుంజంలో సంస్కారం ప్రతిబింబిస్తుంది
తెలుగు సంస్క ృతి రూపుదిద్దుకుంది
ఆమె నడకలో నుడికారపు లయలు
వెన్నెల చల్లదనం
అందాలకే అందమైన ఆ చందం!

'' ఎవరమ్మా నీవు? విద్యుల్లతవా?
విరబూసిన నందనవనివా? ''

'' నేను తెలుగుతల్లిని బాబు
వీధుల్లో ఆడుతూ పాడుతూ
తిరిగే ప్రాయంలో కవిత్రయం
నన్నయ్య, తిక్కన, ఎర్రాప్రగడ
నన్ను చేరదీసి పెంచారు
అన్నమయ్య వంటి వాగ్గేయకారులు
తమ సంకీర్తనల ద్వారా ప్రాచుర్యం కలిగించారు
కన్నడ ప్రభువుల శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు
నన్ను పల్లకిలో ఊరేగించి పట్టాభిషేకం చేశారు
చార్లెస్‌ బ్రౌన్‌ లాంటి ఆంగ్లేయులు
నన్ను ఇటాలియన్‌ ఆఫ్‌ ఈస్ట్‌ అని పొగిడారు
కృష్ణశాస్త్రి, తిలక్‌, శ్రీశ్రీ వంటి ఆధునిక కవులు
కొత్త సొగసులద్ది అందలమెక్కించారు..''

'' మరెందుకమ్మా... నీ వదనంలో
విషాద రేఖలు కనిపిస్తున్నారు''

''ఏమని చెప్పమంటావ్‌ నాయనా ...
నా చనుపాలు తాగి ఎదిగిన నా బిడ్డలే
నన్ను దూరం పెట్టారు
విద్యాలయాలు నన్ను తరిమేస్తున్నారు
ఆదుకుంటారనుకున్న పాలకులు
ఆంగ్ల మోజులో పడి నాకు సమాధి కట్టి
ఆంగ్లభాషకు పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారు
తెలుగు భాషా పరిరక్షకులమని
గద్దెలనెక్కి గర్జించిన వారు
అధికార మత్తులై నాయకుల
పాదపూజ చేస్తూ తరిస్తున్నారు
పిల్లల తల్లిదండ్రులు అమ్మా నాన్న
పిలుపుల మధురిమని మరచి
మమ్మీ డాడీ పిలుపులకు మురిసిపోతున్నారు
ఏమి చూసి సంతోషించాలి?
నన్ను తలచుకునేవారు కనబడటం లేదు
నీవు నన్ను తలచుకుంటూ
తెలుగు కవిత రాస్తుంటే చూద్దామని వచ్చాను
ఆశీర్వదించి పోదామని వచ్చాను
బతికుంటే మళ్ళీ వస్తాను'' అంటూ వెనుదిరిగింది
నా గుండె గాయమైంది
మనసు వికలమైంది శరీరం కూలబడింది!