నిష్టూరపు సమయం

కళ్యాణదుర్గం స్వర్ణలత
98486 26114

సడలిన బంధాలు
అరక్షణం కూడా ఆలోచించలేని
అపార్థాల నడుమ
మళ్ళీ మళ్ళీ ముడిపడలేక
తడిసిన ఆకాశపు అంచుల్లా
విలపించబోయే ముందు
ఒదిగి వున్న సంద్రంలా
బడబాగ్నిని గుండెల్లో దాచుకున్నాయి

ఆత్మాభిమానపు పెనుగులాటలో
భుజానికి తగిలించుకున్న ప్రశ్నలు మరింత బరువెక్కితే
యాంత్రికత్వపు ముసుగులో
వర్తమానం సమాధానంకై వెతికింది

ముళ్లకంప మీద విసిరేయబడ్డ మనసు
బయట పడేందుకు భ్రమను సాయం అడిగింది

ముడులను మళ్ళీ మళ్ళీ సరిచేస్తున్న మమకారం
చిరాకుకు చిరునామా అయితే
ఆత్మాభిమానం అనవసరపు
పెనుగులాటతో అంతర్యుద్ధం చేస్తోంది

అభిమాన ఆత్మాభిమానాల మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణ
హౌరెత్తిన సంద్రంలా అగుపించినా
కాళ్ళ కింద ఇసుకకు మల్లే కృంగదీస్తోంది

ఈ నిష్టూరపు సమయం కూడా జీవన దశే అని
సాగిపోవాలని తెలిసేందుకు అనుభవమే చాలట్లేదు!