మా పిల్లాడి మైదానం

గవిడి శ్రీనివాస్‌
70192 78368

మీకు నా చిన్ని ప్రపంచాన్ని చూపినా
రెక్కలు విచ్చుకున్న మా పిల్లోడు
గుండెలపై తూనీగలా ఎగిరిగంతేవాడు
వాడికి నా గుండె ఓ మైదానంలా ఉండేది

ఇప్పుడు టీవీ చూడటం మొదలెట్టాడు
తమాషాగా బ్యాట్‌ పట్టుకొన్నాడు
ఓ మైదానాన్ని వెతుక్కున్నాడు

చిన్న వయసులో వాడు కొట్టే ప్రతి బంతిలో
ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది

వాడి కళ్ళలో మెరిసే ఆనందాన్ని
నాలో దాచుకున్నాను

ఒక్కోసారి చెబుతాను
ఆటలో గెలిచినట్లు ఆటలో ఓడినట్లు
సంఘటనలు ఎదురవుతాయనీ..
ఓడినా వెనుతిరగని వాడే
గెలుస్తాడనీ బోధిస్తాను
జీవిత పాఠాలని వినిపిస్తాను

మా పిల్లోడు ఆకాశాన్ని ఆరేసుకుంటాడు
బంతులతో చుక్కల్ని చెక్కుతుంటాడు
ఆటల్లేని చదువులకి ఆరాటపడక
ముంగిట వాలిన బాల్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడు
సమతుల్యతను సాధన చేస్తున్నాడు

బాల్యమంటేనే ఓ పూలపరిమళం
ముళ్ళుగుచ్చినా తీసి
ఇంకా పరిగెత్తటంలో ఆరితేరుతున్నాడు!