స్నేహమెంత మధురం!

అనిత దావాత్‌
93942 21927

కొన్ని స్నేహాలు దూరం
అయిపోతున్నారు
అపోహలు - అపార్ధాలు
అనుమానాలతో

కొన్ని పరిచయాలు
అంతమైపోతున్నారు
సంభాషణలు -
సత్ప్రవర్తన లేకపోవడంతో

కొన్ని ప్రేమలు
సమాధి అయిపోతున్నారు
జెలసి - ఈర్ష్య - ఇగోలతో

కొన్ని బంధాలు
తెగిపోతున్నారు
సమన్వయం - సర్దుబాటు లేకపోవడంతో

కొన్ని అనుబంధాలు
విడిపోతున్నారు నమ్మకం -
అభిమానం ఆత్మీయత లేక

కొన్ని నమ్మకాలు
సమాధి అయిపోతున్నారు
చెప్పుడు మాటలు -
చెడు చేష్టలతో కొన్ని వాస్తవాలు కనుమరుగైపోతున్నారు

అవాస్తవాల ఆధిపత్యం
పోరులతో ఎన్నో మనసులు గాయపడుతున్నారు
మన అనాలోచిత -
తొందరపాటు చర్యలతో

కాబట్టి మీ మనసుల్లో
అభిమానాన్ని ఆవిరి కానీయకండి
స్నేహ మాధుర్యాన్ని మరవకండి!