కరోనా నానీలు

చలపాక ప్రకాష్‌
92474 75975
మిత్రుడి ముసుగులో
పొడిచిన వెన్నుపోటు
కరోనా పేరుతో
కాలం కూడా

తెలిపింది
మిత్రుడెవరో
శత్రువెవరో
కరోనా కల్లోల కాలం

ముంచేసింది కరుడు గట్టిన
కరోనా పడవ
కుటుంబమంతా
చిన్నాభిన్నం

రేపటి కోసం
దిగులెందుకు?
ఇప్పుడు
ఈక్షణం కోసమే ఆరాటం

చెట్లు నరికితే
ఆవిరైన గాలి
కృత్రిమత్వంలో
దొరకని ఆక్సిజన్‌


ఈ వీధిన వెళ్ళిన
అంబులెన్స్‌
తిరిగి వస్తుందేమిటి
మహాప్రస్థానమై ...

శవాల కుప్పల్లో
శత్రువులు, మిత్రులు
భూదేవికి
అందరూ ఒక్కటే!