వాడని వసంతం

బి గోవర్దనరావు
94419 68930

1
కదలికే కదా
కారణాలను వెలికి తీసేది
కర్తవ్యాన్ని గుర్తుకు తెచ్చేది
చీకటి కోణాలను తెరిచి చూస్తూ..
నిన్నటి నిజాలను
నిలిచి చూస్తూ..
మిగిలిన మంచితనాన్ని బతికించేది!
చెదిరిన కలలను పూయించేది
సడలిన విలువలను సరిచేసేది
మనిషిని మనిషిగా నిలబెట్టేది!

2
చలనం.. చైతన్యం
ఈ రెండూ -
రేపటి ఉషోదయాలు
మాపటి సమయాలు
వర్తమానంలో వెలిగే
దారి దీపాలు.. శాంతి స్వప్నాలు
కనపడని నిశ్శబ్ద విప్లవాలు!
కలతలేని రహాస్యోద్యమాలు!
మహా భవితను తెచ్చే
జీవనపథ గమ్యాలు!
మహా చరిత్రను చాటే
మరో ప్రపంచాలు!

తమ ఉనికిని చాటుకుంటూ -
ఆరంభం నుంచి
అనంతం వరకు
ప్రగతిని నడిపిస్తాయి
జగతిని ఏలుతుంటాయి!

3
వున్న చోటనే వుండటం
ఒక శిలా సదఅశం -
ముందు కెళ్లకుండా
మాటలతో గడిపేయటం!
పోరాటం లేకుండా
పలాయనాన్ని పఠించటం!
ఆలోచనా లేకుండా
అధైర్యంతో చనిపోవడం!
సూర్యుణ్ణి చూడకుండా
చీకట్లో చివికి పోవడం!
మలుపును చూడకుండా
గెలుపుకు దూరమవ్వడం!
ఒక వ్యర్ధ జీవిత ప్రహసనం.

మనుగడ కోరని తీర్పు
మనిషి బతకని కూర్పు
ఆనందాన్ని ఇవ్వని మార్పు
ఎందుకుండాలి?
ఎందాక సాగాలి!
కదలికే కదా కాంతిని పంచేది!
కలయికే కదా భ్రాంతిని త్రెంచేది
కలలుంటే కదా కర్తవ్యం కదిలేది
మొదలెడితే కదా
మార్గం తెలిసేది!
ముందడుగేస్తే కదా
వేకువను చూసేది!


4
విశ్వ కావ్యాలుగా
కదిలే మహా సముద్రాలు!
విశ్వ రహస్యాలను
విడమర్చి తెలిపే
ఆకాశ దేశాలు!
విభ్రాంతిని గొలిపే
చుక్కల రాజ్యాలు!
ఉరుముల, మెరుపులతో
జడివానల జలగేయాలు
ఇవన్నీ కదలికల విన్యాసాలు!
విరిసిన చైతన్యపు కిరణాలు!!

కదలిక లేకుంటే -
గింజ మొలవదు..
బువ్వ పుట్టదు!
ఆకలి తీరదు..
బ్రతుకు నడవదు!
పొద్దు పొడవదు..
ప్రాణం నిలవదు!
కదిలిక పర్యాయపదం కాలం!
అదొక నవజీవన జనగీతం!
అదొక వసివాడని వసంతం!