అంచనాలు

పి.శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌
99494 29449

''హలో సురేష్‌..''
''ఆఁ.. ఆంటీ..''
''ఏమనుకోకయ్యా.. చాలామంది వున్నారని మాట్లాడలేక పోయాను''
''ఏం పర్లేదు ఆంటీ.. అర్థం చేసుకోగలను..''
''మొన్న ఒక సంబంధం వచ్చిందని చెప్పా కదా..''
''ఏది ఆంటీ..''
''అదేనయ్యా.. వైజాగ్‌ది..''
''ఆఁ..ఆఁ..''
''అమ్మాయి ఫొటోలో బాగా డామినేటింగ్‌గా కనపడుతుంది. వయసు కూడా ఎక్కువగానే వున్నట్టుంది..''
''వెళ్లి చూసొస్తానన్నట్టున్నారుగా, ఆంటీ..''
''ఆఁ.. ఏం వెళ్లడం.. నేనే ఎగరగొట్టేశాను..''
''అదేంది.. ఎందుకాంటీ..?''
''ఆఁ.. ఆ పిల్ల అంత అణకువగా అనిపించలేదయ్యా.. రేపు వచ్చి మన మీదే పెత్తనం చేస్తే..?''
''ఒట్టి ఫొటో చూసి అలా అనుకోవచ్చా ఆంటీ..?''
''ఆ.. మొఖం చూసి కొన్ని చెప్పేయొచ్చు.. నీకేం తెలుసు..''
''...............''
''మా వారొక సంబంధం తెచ్చారు. తెలిసిన వాళ్లంట. అమ్మాయి బీటెక్‌ చదివిందంట. పిల్ల మంచిదేనంట.. కాకపోతే ఎక్కువ ఇచ్చుకోలేమని ముందే చెప్పేశారంట..''
''డబ్బులుది ఏముందాంటీ.. అమ్మాయి మంచిదయితే చాలు కదా..''
''అవుననుకో.. గానీ.. ఆ పిల్లకి ఇప్పుడే చదువయిందంట..
ఉద్యోగం లేదు. ఇప్పుడీ అమ్మాయి అమెరికా వెళ్లి, చదివి, ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలంటే ఎంత టైం పట్టుద్ది చెప్పు .. ఎంత ఖర్చవుద్ది.. మాటలా చెప్పు.. పైగా కరోనా తర్వాత వర్క్‌ ఫ్రం హౌమ్‌ అంట.. అబ్బాయికి శాలరీ కట్‌ అవుతుందంట.. ఇంక వాడు ఈఎంఐలకి ఏం కడతాడు? ఇంట్లో ఖర్చులు.. పై ఖర్చులు.. ఇద్దరి శాలరీలు వుంటేనే అక్కడ అంతంత మాత్రంగా వుంటుంది. ఏవంటావు సురేషు..?''
''...............''
''పైగా పండగ పబ్బాలకి, శుభకార్యాలకు అమెరికా నుంచి రాకపోకలకు ఎంత ఖర్చు? అబ్బాయి ఒక్కడే ఇవన్నీ బరాయించడం కష్టం కదా..! వేన్నీళ్లకి చన్నీళ్లు.. అమ్మాయిది కూడా కలిస్తే బావుంటుంది. నువ్వే ఆలోచించు.. నేను చెప్పేది కరెక్టో కాదో..''
''అబ్బో.. ఆంటీ.. చాలా దూరం ఆలోచిస్తున్నారే.. గ్రేట్‌''
''ఆలోచించకపోతే ఎలా? పెద్దాళ్లం అన్నీ ఆలోచించాలి..''
''ఆ తలనొప్పులు మీకెందుకాంటీ.. వాళ్లే చూసుకుంటారు కదా''
''వాళ్ల బొంద.. ఏంది చూసుకునేది? వాళ్లకేం తెలుసని? మనమే చూడాలి. ఈ పిల్లకి పాస్‌ పోర్ట్‌ వుందో లేదో..? మళ్లీ న1దీ అప్లై చేయాలి. అదెప్పుడొస్తుందో.. ఏం పాడో..''
''కరోనా తర్వాత వీసాలు కష్టం అయ్యాయి ఆంటీ..''
''అవును.. మరే.. డబ్బులూ లేక.. చదువు ఉద్యోగం లేక ఆ పిల్లని ఏం చేసుకుంటాం? ఉన్న డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటా కూర్చుంటే రేపు అక్కడ ఇళ్లు కొనాలంటే ఎలా కొంటాం?''
''..................''
''అందుకే ఈ సంబంధం వాళ్లకి ఏం చెప్పలా.. అదట్టా వుంచి వేరే సంబంధాలు చూస్తున్నాం..''
''మ్యాట్రిమోని వాళ్లకి చెప్పకపోయారా.. ఆంటీ..''
''అదీ అయింది సురేషు.. కట్నాలు బాగుంటే పిల్ల బాగుండడంలా.. పిల్ల బాగుంటే ఉద్యోగం వుండడంలా.. అన్నీ బాగుంటే వాళ్లు మనకి దొరకడంలా..''
''మనకి తగ్గావాళ్లని మనం చూసుకోవాలి.. అన్నీ వున్న వాళ్లు అంత తొందరగా దొరకరు ఆంటీ..''
''ఈ మ్యాట్రిమోనిల్లో అన్నీ నాసిరకమేనయ్యా.. అన్ని చోట్లా తిరిగి తిరిగి ఎక్కడా సెట్‌ కానోళ్లే ఇక్కడ మిగులు తారంట.''
''..............''
''ఇక్కడ ఊళ్లల్లో సంబంధాలు నాలుగైదు కోట్లు ఇస్తామని వస్తున్నారు గానీ.. మనక్కావాల్సినవి రావడం లేదు..''
''ఇంతకీ మీ అబ్బాయి ఉద్దేశం ఏంది ఆంటీ..?''
''వాడిది ఏముంది సురేషు.. మనం ఏదంటే అదే..''
''అక్కడ సంబంధాలు ఏవన్నా వున్నాయేమో చూడమని చెప్పకపోయావా.. ఆంటీ..''
''ఆఁ.. వాడూ ఒకటి చూసాడు.. అన్నీ బాగానే వున్నాయి గానీ...''
''మరి ఇంకేంది ఆంటీ..?''
''ఆ అమ్మాయికి వాడి కన్నా యాభై వేలో ఎంతో జీతం ఎక్కువంట.. జీతం ఎక్కువని వాడినేవన్నా చిన్నచూపు చూస్తుందేమోనని ఆలోచిస్తున్నాను..''
''ఎక్కువయితే మంచిదేగా ఆంటీ..''
''ఆఁ... ఆడవాళ్ల సంగతి నీకేం తెలుసు..? కొంచెం అలుసు ఇస్తే కొంగున కట్టుకొని ఆడించేస్తారు..''
''...................''
''అసలే అమెరికా.. అందరితో ఫ్రీగా వుంటారు.. అంత అందం.. జీతం వున్న ఆడపిల్ల ప్రేమని.. దోమని తిరగకుండా వుంటుందా అని..''
''...................''
''అది కాదు సురేష్‌.. నీ రిలేటివ్స్‌లో మంచి సంబంధం వుందంట కదా.. అమ్మాయి బావుంటుందంట.. మంచి ఉద్యోగం అట.. మంచి జీతమంట..''
''అవును ఆంటీ.. వాళ్లు చాన్నాళ్ల క్రితమే అమెరికాలో సెటిల్‌ అయారు. గ్రీన్‌ కార్డ్‌ హౌల్డర్స్‌. అందరికీ సిటిజన్‌ షిప్‌ వచ్చేసింది. బాగానే సంపాదించారు..''
''మరి ఆ సంబంధం చూడకపోయావా..''
''నేను మీరిచ్చిన అబ్బాయి డిటెయిల్స్‌ అన్నీ వాళ్లకి పంపానాంటీ..''
''హ..హ.. ఏవన్నారు..?''
''చిన్న వయసులో అంత పొట్ట ఏంది అన్నారు..''
''ఆఁ.... ఏంది?''
''అంత పొట్ట ఏంది అన్నారు''
''పొ.. పొట్ట.. పొట్ట తగ్గడానికి జిమ్‌కి వెళుతున్నాడయ్యా..''
''బాల్డ్‌ బాగా ఎక్కువుగా వుందన్నారు..''
''అదా.. అమెరికా వెళ్లిన తర్వాతే ఎక్కువయిందయ్యా.. ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్‌ చేయిద్దామనుకున్నామయ్యా..''
''లేట్‌ నైట్‌ పార్టీలు.. పబ్‌లు ఎక్కువంట గదా..''
''ఏం లేదయ్యా.. ఇంటి దగ్గరే వుంటున్నాడు..''
''ఇప్పుడంటే ఇంటి దగ్గర వుంటున్నాడు ఆంటీ.. అంతకు ముందు..? ఫొటోలు కూడా వున్నాయి.. పంపమంటారా..''
''..................''
''డ్రగ్స్‌ అలవాటయితే అంతే సంగతులు ఆంటీ...''
''..................''
''జాబ్‌ రికార్డు కూడా అంత బాగా లేదంట..''
''..................''
''ఆంటీ... హలో.. ఆంటీ..''
''.... ఆఁ.... ఆఁ....హ... సురేషు.. ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు. నేను మళ్లీ ...మళ్లీ చేస్తానయ్యా...''