ఋతువున ఋతువై ...

అడిగోపుల వెంకటరత్నమ్‌

98482 52946
ఒకానొక కోపానికి బలై
విరిగిన నాలుగో కాలు
భూమిపై యీడ్చుకుంటూ
కుక్క మూడు కాళ్ళ జంతువైంది
భూమాతను విరిగిన కాలు
కట్టెలా తట్టిలేపుతూ
మాటలు రాని ఆ మూగజీవి
నీ బిడ్డ బహుమానమంటూ
మాటిమాటికి గుర్తు చేస్తుంది
విరగ్గొట్టిన వాడి నివాసం
ఎదురుగా కనిపిస్తున్నా
రాత్రీ పగలూ విశ్వాసమై
వీధికి కాపలా కౌస్తుంది!

గురి తప్పిన వేటగాడి బాణం
గూట్లో పక్షి రెక్కను తెగేసింది
ఆకాశాన్ని ఏలిన పక్షి
నేలపై తిరుగాడుతూ గూడు కట్టి
బిడ్డల్ని గూటికి చేర్చింది
వేటగాణ్ణి ఒక కంటితో చూస్తూ
వొంటి రెక్కతో కాపురాన్ని
కొలిక్కి తెచ్చింది!

గాలి కుంటుతో ఎద్దు
నడక పట్టు తప్పింది
గిట్టలు వణుకుతున్నాయి
ఇన్నాళ్ళూ అనావృష్టిలో
పొర్లాడిన క్షేత్రం
ఏరువాకకు ముస్తాబైంది
నమ్ముకున్న యజమాని నమ్మకం
వమ్ము చేయని ఎద్దు
పళ్ళ బిగువున
మూడు సార్లు అరక దున్ని
నాటేసి గట్టెక్కిన రైతు ముఖంలో
రాజతం చూసింది!

సగానికి సగం చెట్టు నరకబడింది
పూలు పండ్లు చిగుర్లతో
కళకళలాడిన చెట్టు
దిగాలుగా నిలబడలేదు
దీక్షగా సూర్యుడి సాక్షిగా
పిండిపదార్థం పండుకుని
చిగుర్లు వేసి రెమ్మలు చాచి
కొమ్మలు విడిచి
ఋతువును ఋతువును పండించి
విశ్వరూపం ప్రదర్శిస్తుంది!
నమ్మకం కర్తవ్యమైనపుడు
కర్తవ్యం క్రియను జయిస్తుంది!