మహాసముద్రం

ఈదర శ్రీనివాసరెడ్డి
జీవితం మొత్తం నదీప్రవాహంలా సాగుతోంది
రేపే సాగరంలో కలుస్తుందో అర్థం కాకుండా ఉంది
వెనక్కు తిరిగి చూస్తే అన్నీ చీకటి అరణ్యాలు
అవగతం కానీ ఎత్తుపల్లాలే కనిపిస్తున్నాయి

కష్టాల ఆనకట్టలు తెంచుకొని ఉరకలెత్తే బతుకు నది
అనుభవాల తీరాల వెంట పడి మహాసముద్రమై
మొదట భయపెట్టినా తుదకు ప్రశాంత సాగరమై
ప్రతి కన్నీటిబొట్టునూ ఆణిముత్యంలా
తనలో దాచుకుంటుంది

ఉరుకుల పరుగుల జీవన ప్రయాణపు గడబిడలో
కాలం కన్నా వేగంగా పరిగెత్తే మనసు ఒరవడిలో
మనకు మనమే లేని చిక్కు ముళ్ళు వేసుకుంటూ
బతుకు దారాలతో సాలె గూళ్లను అల్లుకుంటున్నాం

బతుకు పుస్తకంలో రేపటి పేజీలను కుట్టుకుంటూ
నిన్నటి కలల రంగులను అద్దుకుంటూ పోతే
అందంగా అలంకరించిన శుభలేఖలు అవుతాయి
ముంగిట్లో తారాడే అవకాశాలను ఆహ్వానిస్తాయి

రేపటి భవితను కళ్ళ ముందు ఊహించుకుంటూ
నిన్నటి అలోచనలన్నిటినీ పేర్చుకుంటూ పోతే
ఆకాశాన్ని అందుకోవడానికి నిచ్చెన మెట్లవుతాయి
అలవికాని లక్ష్యాలు కూడా కాళ్ళ కిందకు చేరతాయి