చంద్రుడిపై పతాకం

రెడ్డి శంకరరావు
94943 33511
ఇప్పుడు చెప్పండి
భారతీయుల గొప్పదనం
చంద్రునిపై త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడింది
నిజమే కదా
అవును నిజమే... కాదనలేని నిజం

ప్రచార కళ వాగుడు గాయలారా
జైహో భారత్‌.. జైహో ఇస్రో కాదు
నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పండి
ఇప్పుడు.. అవును ఇప్పుడే చెప్పండి
ఎవరికి సలామ్‌ చెయ్యాలో చెప్పండి!

తర తరాలుగా చంద్రుణ్ణి మింగిన
పాముకధ చంద్రయాన్‌ త్రీ కథ
ఏది నిజం... ప్రపంచానికి చెప్పండి
శాస్త్రవేత్తలా? స్వామి వారా?
ఎవరు గొప్ప? ఇప్పుడే చెప్పండి!

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవని
చంద్రయాన్‌3 చెప్పిన నగ సత్యం
ఏలియన్స్‌ లేని చంద్రుణ్ణి చూపించే
భారతీయ చంద్రయాన్‌ గొప్పదనం
ప్రజల బుర్రల్లో కి ఎక్కించండి..!

ఆవువుచ్చ తాగే సన్నాసులం కాదని
సున్నాను కనుగొన్న ఆర్యభట్టకి
వారసులమని ఇప్పుడే చెప్పండి
ఆధునికతకు ఆద్యులం మేమెనని
మూఢ నమ్మకాల ముసుగు తీయండి!