నువ్వే కావాలి!

గిరి ప్రసాద్‌ చెలమల్లు
94933 88201

ఎందుకో నువ్వంటే తెగ పిచ్చి
తీగలా అల్లుకు పోయి
లోలోన ప్రకంపనలు సృష్టిస్తావు
నిన్ను నాలో సానబట్టుకుంటూ
పదిలంగా దాచుకుంటా
నువ్వే నా చుట్టూ పెట్టని కోటవై
నా రక్షణగా ఎల్లవేళలా ...

నువ్వే లేకపోతే నేను అజ్ఞానిగా
ఎక్కడ బడితే అక్కడ తిరిగేవాడ్ని
నన్నో మనిషిగా నిలబెట్టినది నీవే
నాకు నేనుగా
ఊహ తెలిసిన దగ్గరి నుంచి
నీ చుట్టే నా పరిభ్రమణం
అదే నా ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తుకి
రాచబాట పరిచింది
ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే
నీవే నా ఆధారం
తరాలుగా నీవూ నేనూ
కలిసి సాగామనే ఆలోచనలు
నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంటే
భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే సాగాలనే
తాపత్రయంలో స్వార్థమున్నా తప్పట్లేదు

నీ రూపం అపురూపం
నాలో చెరగని దీపం
చెక్కుకుంటూ పోలేను
ఎప్పటికప్పుడు చెక్కక తప్పదు
చెక్కితేనే నీ విలువ నాకూ తెలుస్తోంది
సంఘంపై సంధించే అస్త్రాన్ని అవుతావు
నీవే నాలోని ప్రశ్నవి
మూఢ నమ్మకాల సంహార ప్రశ్నవి
నా ఆయుస్సు కూడా పోసుకుని జీవించు ప్రశ్నా!
నువ్వే కావాలి సంఘానికి
నిరంతరం రగులుతూనే ఉండాలి!