టి.వి. చూద్దాం రండి (సాహితీఛాట్‌)

కథలు, గేయాలు, వ్యాసాలు, నాటికలు... నాలుగు రంగులవ్వగా వి.వి.ఆర్‌ అనబడే వడ్డాది వెంకట రమణారావుగారు, ఆయన కలాన్ని కుంచెలా చేసి ఆ రంగులనన్నిటినీ మిశ్రమం చేసి, హృదయంలో రంగరించి ఐదో వర్ణంగా మలుస్తూ, 'టివి చూద్దాం రండి' అనే 'సాహితీ ఛాట్‌' వంటి పంచవన్నెల చిలుకను పాఠకుల ముందుంచారు.
 పి.ఎస్‌. నారాయణ
 
వి.వి.ఆర్‌.
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
216
ప్రతులకు: 
040-27177719