గానగాత్రం కవిత్వం

ప్రతీక, అభివ్యక్తి, వస్తువు, వచన కవితకి బలమైన ఆలోచనా సాంద్రత, అన్నిటికీ మించి ఆర్ధ్రత, అతి సున్నితంగా - కాని గురితప్పకుండా, సూటిగా సంధించే వాడీ - ఇవన్నీ ఈ గణేష్‌ లక్షణాలు కాదు ఆయుధాలు, కాదు పరికరాలు. ప్రతీ కవికి తనదైన కొత్తలైన్‌ ఉంటుంది. అది పుష్కలంగా ఉన్న కవిమిత్రుడు గణేష్‌. 
గొల్లపూడి మారుతిరావు
పెద్దిరెడ్డి గణేష్‌
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
163
ప్రతులకు: 
9848181117