శిఖరం రెక్కలు కావ్యం

సుగమ్‌బాబు, తాను ప్రారంభించిన 'రెక్కలు' ప్రక్రియ ఇందుకు బాగా సరిపోతుందనే సముచిత భావంతో ఈ కావ్యం రాశారు. అందుకే వివేకానందుడికి అతి ముఖ్యమైన 'మానవ అంతశ్శక్తి ప్రజ్వలన' ఆలోచనల్ని, ఇన్ని రెక్కలుగా చెప్పి పాఠకులకి అందించారు. ప్రజలకు ప్రబోధించాలనుకునేవారి శైలిలో ఎప్పుడూ క్లిష్టత ఉండదు. ప్రగతిశీల రచయితల శైలి ఎప్పుడూ సరళంగానే ఉంటుంది. వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

యం.కె. సుగమ్‌బాబు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
111
ప్రతులకు: 
8096615202