ఊహాచిత్రం కథలు

    అతడి శైలి-ఆలోచనలో కొడవటిగంటకి సాటొస్తుంది. ఆవేదనలో రాచకొండలా స్పందిస్తుంది. నిరసనలో రంగనాయకమ్మగా కనిపిస్తుంది. ఆహ్లాదంలో మల్లాదిలా మురిపిస్తుంది. ఆకట్టుకోవడంలో యండమూరికి దీటొస్తుంది. ఒకరా, ఇద్దరా- సమకాలీనంగా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకున్న మహాకథకులందర్నీ అతడు కాచి వడబోసినట్లు తోస్తుంది. ఐతే అతడు ఎవర్నీ అనుకరించడు. సంపుటిలోని ప్రతీ కథా కేవలం అరిపిరాలది.
 ''వసుంధర''

అరిపిరాల సత్యప్రసాద్‌
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
132
ప్రతులకు: 
9966907771