అనుపల్లవి కవిత్వం

అభిలాష తన స్వీయ ప్రజ్ఞ పాటవాల్ని, తన అనుభూతుల్నీ, ప్రేమానురాగాల్ని వ్యక్తిగతంగా తనకు మాత్రమే పరిమితమై ప్రేమగీతాల్ని కొత్త ''అనుపల్లవి''తో పాడుకోవడానికి చేసిన ప్రయోగం పాట గాని పాట ఇది. గీతిక గాని విరహగీతిక. వచనం గాని నిర్వచనం. లేఖగాని విరహలేఖో. ఇది ప్రతి స్త్రీ తన గుండెల్లో దాచుకొనే ప్రేమలేఖే. అది కాస్తా బట్టబయలు చేసింది.
యస్‌. హజరత్‌ అలీ

అభిలాష
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
184
ప్రతులకు: 
9666222737