కాలం సాక్షిగా... కవితా సంపుటి

తానున్న సమాజం తాలూకు సంక్షేమానికి బాధ్యత వహించిన కవిగా వివిధ సామాజికాంశాలను కవితా వస్తువులుగా స్వీకరించిన బాబూరావు గారు కేవలం ఆ చట్రానికే పరిమితం కాక వ్యక్తిగా తన కెదురైన అనుభవాలను, తనలోని అనుభూతులను సైతం ఎంతో ఆత్మీయంగా పాఠకులతో పంచుకుంటారు.
డా|| కాసల నాగభూషణం

చల్లగాలి బాబూరావు
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
94
ప్రతులకు: 
9941469728