క్యాంపస్‌ నానీలు

ఒకరోజు హఠాత్తుగా 100కి పైగా 'నానీ'లతో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. వాటిని చూసి నేనెంతో సంతోషించాను. నానీల రచనాశిల్పం అతనికి పట్టుబడిందని అనిపించింది. అంతేకాకుండా అతనిలోని సామాజికస్పృహ, భావుకత, శబ్దసౌష్టవం అతని నానీలలో ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఒకరకమైన తాజాదనం వాటిలో గోచరిస్తుంది.
డా|| సూర్యా ధనంజయ్‌

యడవల్లి సైదులు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
48
ప్రతులకు: 
8464027765