విభజన రేఖలు

రాయలసీమకు జరిగిన అన్యాయాలు సమైక్య రాష్ట్ర ముసుగులో కనపడకుండా వున్నవన్నీ యిప్పుడు దిగంబరంగా దర్శనమివ్వనున్న సందర్భంలోకి చరిత్ర నడుస్తున్నది. ఆ సందర్భాన్ని ఎత్తి పట్టుకోవడానికీ, అటువైపుగా యీ ప్రాంత రచయితలు తమ కలాల్ని పదును పెట్టుకోవటానికీ, యీ కథలు పురిగొల్పుతాయని ఆశిస్తున్నాం.  - సాహితీమిత్రలు, కర్నూలు

- డా|| ఎం. హరికిషన్‌, జి. వెంకటకృష్ణ, డా|| కె. సుభాషిణి
వెల: 
రూ 20
పేజీలు: 
52
ప్రతులకు: 
8985034894